Super Pastel 100% hetero Genetic stripe
  • Prooven breeder
  • Subadult